Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Metni & Ticari İleti Onayı

ERTEM ŞENER PRODÜKSİYON PLATFORM KULLANICISI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİ İLE TİCARİ İLETİ ONAYI

Bahis Gazetesi ERTEM ŞENER PRODÜKSİYON (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Gizlilik Politikası kapsamında; kişisel verilerimin Şirket tarafından aşağıdaki amaçlarla ve program, ürün ve hizmetlerin önerilmesi ile tanıtılması için işlenmesini ve bu doğrultuda aşağıda yer alan iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya, tanıtım ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
Kullanıcı deneyiminin arttırılması ve iyileştirilmesi için gerekli süreçlerin planlanması ve/veya icrası
Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası
Kullanıcı aktivitelerinin planlanması ve icrası
Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin kullanıcı/tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi
Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası
Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası
Dijital ve/veya diğer mecralarda kullanıcı kazanım ve/veya mevcut kullanıcılarda değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası
Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 Şirketin sunduğu Ürün ve/veya hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

ERTEM ŞENER PRODÜKSİYON LİMİTED (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Gizlilik Politikası kapsamında; kişisel verilerimin Şirket tarafından aşağıdaki amaçlarla ve program, ürün ve hizmetlerin önerilmesi ile tanıtılması için işlenmesini ve bu doğrultuda aşağıda yer alan iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya, tanıtım ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
Kullanıcı deneyiminin arttırılması ve iyileştirilmesi için gerekli süreçlerin planlanması ve/veya icrası
Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası
Kullanıcı aktivitelerinin planlanması ve icrası
Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin kullanıcı/tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi
Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası
Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası
Dijital ve/veya diğer mecralarda kullanıcı kazanım ve/veya mevcut kullanıcılarda değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası
Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 Şirketin sunduğu Ürün ve/veya hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası