Primera Division
TARİH MAÇ İY
15 November 05:10
0
0
0 - 0
A League
TARİH MAÇ İY
15 November 15:30
0
0
0 - 0
16 November 13:15
0
0
0 - 0
16 November 15:30
0
0
0 - 0
17 November 12:00
0
0
0 - 0
First Division B
TARİH MAÇ İY
16 November 22:00
0
0
0 - 0
16 November 22:00
0
0
0 - 0
Serie A
TARİH MAÇ İY
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
Serie B
TARİH MAÇ İY
12 November 05:00
0
0
0 - 0
12 November 05:00
0
0
0 - 0
12 November 05:00
0
0
0 - 0
12 November 05:00
0
0
0 - 0
12 November 05:00
0
0
0 - 0
12 November 05:00
0
0
0 - 0
12 November 05:00
0
0
0 - 0
12 November 05:00
0
0
0 - 0
12 November 05:00
0
0
0 - 0
12 November 05:00
0
0
0 - 0
15 November 05:00
0
0
0 - 0
15 November 05:00
0
0
0 - 0
15 November 05:00
0
0
0 - 0
15 November 05:00
0
0
0 - 0
15 November 05:00
0
0
0 - 0
15 November 05:00
0
0
0 - 0
15 November 05:00
0
0
0 - 0
15 November 05:00
0
0
0 - 0
15 November 05:00
0
0
0 - 0
15 November 05:00
0
0
0 - 0
1st Division
TARİH MAÇ İY
17 November 20:00
0
0
0 - 0
17 November 20:00
0
0
0 - 0
17 November 20:00
0
0
0 - 0
17 November 20:00
0
0
0 - 0
17 November 20:00
0
0
0 - 0
17 November 20:00
0
0
0 - 0
EFL League One
TARİH MAÇ İY
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
National League
TARİH MAÇ İY
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
National League North and South
TARİH MAÇ İY
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
Professional Development League
TARİH MAÇ İY
15 November 18:00
0
0
0 - 0
15 November 20:00
0
0
0 - 0
16 November 01:00
0
0
0 - 0
18 November 19:00
0
0
0 - 0
18 November 19:00
0
0
0 - 0
18 November 19:00
0
0
0 - 0
18 November 19:00
0
0
0 - 0
18 November 19:00
0
0
0 - 0
18 November 19:00
0
0
0 - 0
19 November 01:00
0
0
0 - 0
Regionalliga
TARİH MAÇ İY
16 November 19:00
0
0
0 - 0
16 November 19:00
0
0
0 - 0
16 November 19:00
0
0
0 - 0
16 November 19:00
0
0
0 - 0
16 November 19:00
0
0
0 - 0
16 November 19:00
0
0
0 - 0
16 November 19:00
0
0
0 - 0
16 November 19:00
0
0
0 - 0
International Friendlies
TARİH MAÇ İY
14 November 05:00
0
0
0 - 0
14 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 01:45
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
UEFA Euro Qualifiers
TARİH MAÇ İY
14 November 23:00
0
0
0 - 0
15 November 01:45
0
0
0 - 0
15 November 01:45
0
0
0 - 0
15 November 01:45
0
0
0 - 0
15 November 01:45
0
0
0 - 0
15 November 01:45
0
0
0 - 0
15 November 01:45
0
0
0 - 0
15 November 23:00
0
0
0 - 0
15 November 23:00
0
0
0 - 0
16 November 01:45
0
0
0 - 0
16 November 01:45
0
0
0 - 0
16 November 01:45
0
0
0 - 0
16 November 01:45
0
0
0 - 0
16 November 01:45
0
0
0 - 0
16 November 20:00
0
0
0 - 0
16 November 23:00
0
0
0 - 0
16 November 23:00
0
0
0 - 0
16 November 23:00
0
0
0 - 0
16 November 23:00
0
0
0 - 0
17 November 01:45
0
0
0 - 0
17 November 01:45
0
0
0 - 0
17 November 01:45
0
0
0 - 0
17 November 01:45
0
0
0 - 0
17 November 01:45
0
0
0 - 0
17 November 20:00
0
0
0 - 0
17 November 20:00
0
0
0 - 0
17 November 23:00
0
0
0 - 0
17 November 23:00
0
0
0 - 0
18 November 01:45
0
0
0 - 0
18 November 01:45
0
0
0 - 0
18 November 01:45
0
0
0 - 0
19 November 01:45
0
0
0 - 0
19 November 01:45
0
0
0 - 0
19 November 01:45
0
0
0 - 0
19 November 01:45
0
0
0 - 0
19 November 01:45
0
0
0 - 0
19 November 01:45
0
0
0 - 0
19 November 01:45
0
0
0 - 0
J2 League
TARİH MAÇ İY
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
Japan Football League
TARİH MAÇ İY
16 November 10:00
0
0
0 - 0
16 November 10:00
0
0
0 - 0
16 November 10:00
0
0
0 - 0
16 November 10:00
0
0
0 - 0
17 November 10:00
0
0
0 - 0
17 November 10:00
0
0
0 - 0
17 November 10:00
0
0
0 - 0
17 November 10:00
0
0
0 - 0
Liga Premier Serie A
TARİH MAÇ İY
16 November 04:00
0
0
0 - 0
16 November 07:00
0
0
0 - 0
16 November 07:30
0
0
0 - 0
16 November 08:00
0
0
0 - 0
16 November 08:00
0
0
0 - 0
17 November 04:00
0
0
0 - 0
17 November 04:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:15
0
0
0 - 0
17 November 07:00
0
0
0 - 0
17 November 07:00
0
0
0 - 0
Liga Premier Serie B
TARİH MAÇ İY
17 November 04:00
0
0
0 - 0
17 November 04:00
0
0
0 - 0
17 November 04:00
0
0
0 - 0
17 November 04:00
0
0
0 - 0
17 November 04:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
NIFL Championship
TARİH MAÇ İY
16 November 20:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
NIFL Premiership
TARİH MAÇ İY
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
Primera Division
TARİH MAÇ İY
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
1 Liga
TARİH MAÇ İY
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
16 November 05:00
0
0
0 - 0
Championship
TARİH MAÇ İY
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
League One
TARİH MAÇ İY
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
League Two
TARİH MAÇ İY
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
16 November 21:00
0
0
0 - 0
Segunda Division
TARİH MAÇ İY
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
2 Lig
TARİH MAÇ İY
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
3 Lig
TARİH MAÇ İY
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
Primera Division
TARİH MAÇ İY
13 November 05:00
0
0
0 - 0
13 November 05:00
0
0
0 - 0
13 November 05:00
0
0
0 - 0
13 November 05:00
0
0
0 - 0
13 November 05:00
0
0
0 - 0
13 November 05:00
0
0
0 - 0
13 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
17 November 05:00
0
0
0 - 0
Welsh Premier League
TARİH MAÇ İY
16 November 01:45
0
0
0 - 0
16 November 20:30
0
0
0 - 0
16 November 20:30
0
0
0 - 0
16 November 20:30
0
0
0 - 0